โลกแห่งการบริโภค คนมีสุขยาก ทุกข์ง่าย

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 6 จาก 40 ตอนของ

โลกแห่งการบริโภค คนมีสุขยาก ทุกข์ง่าย

ปัจจุบัน ในโลกแห่งกามคุณ ในโลกแห่งการบริโภค เราจะเห็นได้ว่า คนจะมีความสุขยากยิ่งขึ้น แต่ทุกข์ง่ายมากขึ้น เราต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความสุขได้ง่ายและมีความทุกข์ได้ยาก สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาภายใน เราอาจจะสอนให้คนพัฒนาตนเอง แต่ก็แค่ให้พัฒนาความสามารถในการแสวงหาสิ่งภายนอก เพื่อสนองความต้องการของเขา เพื่อทำให้เขามีความสุข คนมีความสามารถมากขึ้นในการหาสิ่งเหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็สูญเสียความสามารถในการมีความสุข

ที่ถูกนั้น ในขณะเดียวกัน เราควรมีการพัฒนาสองทาง คือ

ทางหนึ่ง เราพัฒนาความสามารถในการแสวงหาสิ่งที่มาสนองความต้องการของตน เพื่อให้เกิดความสุข

อีกทางหนึ่ง เราต้องพัฒนาความสามารถในการมีความสุขด้วย ควบคู่กันไป

คนจำนวนมากสูญเสียความสามารถในการมีความสุข และเขาก็จะมีความสุขยากมากขึ้น เขาก็จะยิ่งแสวงหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านปริมาณ หรือคุณภาพ ความสุขอย่างนี้ เรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้ วิธีที่จะแก้ปัญหา เราต้องตระหนักว่า ปัญหาเริ่มขึ้นที่ไหน อะไรคือต้นตอของปัญหา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ความสุข ๒ แบบในพระพุทธศาสนามนุษย์มีความแตกต่างกันหลายระดับ >>

No Comments

Comments are closed.