อะไรคือความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษยชาติ?

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 4 จาก 40 ตอนของ

อะไรคือความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษยชาติ?

ขั้นแรก เราต้องตระหนักว่า เป้าหมายของชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็นสองสามระดับ และสำหรับมนุษย์ ชีวิตคือสิ่งที่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สูงขึ้น ซึ่งระดับที่สูงขึ้นไปนี้เอง หมายรวมไปถึงความสุข

ตัวอย่างเช่น เมื่อคนรู้จักที่จะมีความสุข มันก็ง่ายที่จะทำให้สิ่งต่างๆ กลมกลืน ถ้าเป้าหมายภายนอก และเป้าหมายภายใน คือเป้าหมายในใจคนกับเป้าหมายของโลก มีความขัดแย้ง เขาก็จะมีความทุกข์ เพราะเกิดความกดดันในใจ แต่มีทางที่จะทำให้เป้าหมายทั้งสองประสานกันได้ นั่นคือ การทำให้บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ คือ พวกนักธุรกิจเรียนรู้ที่จะมีความสุข ในวิธีที่แตกต่างไปจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาก่อน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< หากยังมีความขัดแย้งก็ยากที่จะถึงเป้าหมายความสุข ๒ แบบในพระพุทธศาสนา >>

No Comments

Comments are closed.