พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

9 มิถุนายน 2547

…ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจและวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาคน เมื่อเราพัฒนาคน เขาก็จะไม่เพิ่มขยายความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่เปลี่ยนความต้องการ เป็นความจำเป็น บางทีเขาอาจทำให้ความต้องการน้อยลง เราต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วย เพราะว่ามันคือโลกแห่งการแข่งขัน ถ้าเราไม่สามารถสอนคนได้ในเรื่องนี้ มันก็ยากและอาจไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้…

หนังสือเล่มนี้ เกิดจากการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย จากบทสนทนาภาษาอังกฤษของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) กับนายลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก (Laurens Van den Muyzenberg) นักหนังสือพิมพ์/นักเขียน ชาวเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ (อ่านได้ที่ บันทึกผู้แปล)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ นำมาจากฉบับที่ได้แก้ไขเนื้อหาบางส่วนและปรับปรุงโดยเพิ่มชื่อผู้ถามและผู้ตอบแล้ว พิมพ์รวมเล่มกับเนื้อหาพากย์ภาษาอังกฤษครั้งแรก เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

สารบัญ – พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

No Comments

Comments are closed.