การพัฒนาจริยธรรม

21 กันยายน 2530

…ในยุคก่อนนั้น เรากำลังมุ่งไปในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้พ้นจากสภาพด้อยพัฒนา หรือแม้ภายหลังเราจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เราก็จะทำให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เรามุ่งมั่นดำเนินงานต่างๆ ที่เรียกว่าการพัฒนา อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาในสมัยก่อนนั้น ได้มุ่งไปทางวัตถุมาก

เมื่อเราดำเนินงานกันมาระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นกาลเวลาที่ผ่านไปมากพอสมควรแล้ว ประเทศชาติสังคมก็ควรจะพัฒนาไปได้ไกลพอสมควร การที่พัฒนานั้นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆ ก็ควรจะลดลง แต่ตามสภาพที่มองเห็นเรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมหวัง เพราะปรากฎว่า ประเทศของเราก็ยังมีปัญหามากมาย สังคมนี้ยังไม่พ้นจากข้อบกพร่องที่ประสบอยู่ตั้งแต่เดิม แล้วก็ยังมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามาอีกมากมายเหลือเกิน ทำให้ต้องมาคิดทบทวนกันว่า นี่มันอะไรกัน…

 

สารบัญ – การพัฒนาจริยธรรม

กล่าวนำ

- ๑ - สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน
– ๒ – หลักการและวิธีการทั่วไปในการแก้ปัญหาจริยธรรม
– ๓  ระบบจริยธรรมที่ครบวงจร

No Comments

Comments are closed.