– ๑ – คุณสมบัติและหน้าที่ของพระธรรมทูต

3 เมษายน 2538

– ๑ –
คุณสมบัติและหน้าที่ของพระธรรมทูต

เริ่มต้นก็มานึกถึงฐานะของพระธรรมทูตก่อน เป็นธรรมดาว่า เราจะเป็นอะไร ทำหน้าที่อะไร ก็ต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่เช่นนั้น สำหรับพระธรรมทูตนั้นต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ผมอยากจะย้ำ คือ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< (กล่าวนำ)มีภูมิปัญญาที่มั่นใจและรู้ว่าเขาต้องการอะไร >>

No Comments

Comments are closed.