– ๒ – ความติดตันของอารยธรรมปัจจุบัน

3 เมษายน 2538

– ๒ –
ความติดตันของอารยธรรมปัจจุบัน

เมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าเมื่อเราจะไปก็ให้รู้สภาพสังคมตะวันตก ที่จริงปัญหาต่างๆ ของโลก เวลานี้ก็ได้ทำให้มีความโน้มเอียงอยู่แล้วในฝ่ายของสังคมตะวันตก เช่นอเมริกา ที่จะหันมาสนใจพระพุทธศาสนา หรือสนใจกว้างๆ ในแนวคิดของศาสนาตะวันออกดังที่ได้เป็นมาหลายปีแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะปัญหาของอารยธรรมตะวันตกเองที่เจริญกันมาถึงจุดติดตันแล้วกลายเป็นประสบปัญหามากมาย ก็เลยพากันคิดหาทางออก เมื่อคิดแล้วคิดอีกคิดกันต่างๆ นานา ก็มองมาทางตะวันออกด้วย

แนวคิดตะวันออกนั้นตรงข้ามกับตะวันตกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือตะวันตกเน้นเรื่องวัตถุนิยมสูง ส่วนทางด้านตะวันออกนี่จะหนักทางจิตนิยม เน้นเรื่องทางด้านจิตใจ หรือนามธรรม อันนี้เป็นจุดที่ทำให้ตะวันตกสะดุดใจ แล้วก็เลยทำให้สนใจด้วย เมื่อเขาหันมาสนใจทางนี้เขาก็จะอยากรู้อยากได้ อย่างที่บอกเมื่อกี้ เช่นพวกโยคีนำวิธีปฏิบัติสมาธิไปจากอินเดียก็เลยสร้างความตื่นตัวและแม้กระทั่งความตื่นเต้นและความนิยมได้ง่าย แต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูจะเห็นว่าความสนใจนั้นมี ๒ ด้าน คือ ๑. เรื่องจิตใจ ๒. เรื่องภูมิปัญญา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ทำงานเพื่อชุมชนไทย และเพื่อถิ่นที่ไป เพื่อทั้งโลก แต่ไม่ทิ้งสังคมไทยมองมนุษย์แยกจากธรรมชาติ วิทยาศาสตร์มุ่งพิชิตเป็นเจ้านาย >>

No Comments

Comments are closed.