ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม

14 มิถุนายน 2543

…การแสดงโลกแก่ลูก ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี โดยเฉพาะ

  • มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไมตรี
  • มองสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะธรรมชาติ ด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นความงาม ความสงบ ความประณีตละเอียดอ่อนลึกซึ้ง
  • มองสิ่งทั้งหลาย และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าน่ารู้ น่าศึกษา…
  • มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคม ด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หรือพัฒนาทำให้ดียิ่งขึ้น

จำให้แม่นเลยว่า จะต้องสร้างท่าทีความรู้สึก หรือทัศนคติ ๔ อย่างนี้แก่ลูกให้ได้…

 

สารบัญ – ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม

 

(นำเรื่อง)

– ๑ – เลี้ยงลูก
– ๒ – ดูแลครอบครัว
สรุป

 

 

หมายเหตุ เนื้อหาที่แสดงอยู่บน Website แห่งนี้ นำมาจากฉบับพิมพ์รวมเล่ม หนังสือเรื่อง ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๑ (ปรับปรุง) เมื่อ ตุลาคม ๒๕๔๔

No Comments

Comments are closed.